Novelizovaný zákon o zbraních a amnestie

Ti, kdo sledují naše fórum, to už pochopitelně vědí, ale tyto řádky jsou určeny především čtenářům z nestřelecké veřejnosti, kteří na náš magazín nahlédnou třeba jen ze zvědavosti nebo náhodou. Od 1.2.2009 začíná platit novelizovaný zákon o zbraních . Součástí tohoto zákona je i přechodné ustanovení o amnestii:

Čl. II zákona č. 484/2008 Sb.

Přechodná ustanovení

1. Trestnost nedovoleného ozbrojování zaniká u osoby, která bez povolení přechovává zbraň kategorie A, B anebo C nebo hlavní část zbraně této kategorie, předá-li je ve lhůtě 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona  dobrovolně do úschovy kterémukoli útvaru policie; ten o převzetí vydá potvrzení. Ten, kdo odevzdal zbraň kategorie A, B anebo C nebo jejich hlavní část, může ve lhůtě 2 měsíců ode dne jejího odevzdání do úschovy požádat o vydání příslušných dokladů opravňujících jej k jejich držení. Nepožádá-li o vydání uvedených dokladů, nebo nebudou-li mu vydány, použije se § 64 zákona č. 119/2002 Sb. obdobně.

Pojďme si vysvětlit, co to v praxi znamená.

Pokud máte třeba doma nelegálně drženou zbraň, a nelegálních zbraní jsou podle odhadu 1-2 miliony kusů, můžete ji v této lhůtě přihlásit. Pokud nebyla zbraň nějak spojena s některým trestným činem, ať již jako předmět, kterým byl trestný čin spáchán, nebo nepochází například z krádeže (třeba taková nelegální ČZ 75 asi nějakou souvislost s trestným činem mít bude), zbraň bude po prozkoumání vrácena majiteli, kterému s ní bude umožněno dále disponovat. Prodat ji, darovat nebo si udělat zbrojní průkaz a dále jí vlastnit.

Zde bych chtěl podotknout, že náš právní řád toto normálně nijak neumožňuje. Takže naleznete-li mimo účinnost amnestie například na půdě zbraň po dědečkovi odbojáři, buď jí neprodleně přihlásíte a tato propadne státu, nebo se dopustíte trestného činu, popřípadě přestupku. Oficiálně prostě možnost dále vlastnit nalezenou zbraň mimo amnestii prostě není. Zde bych chtěl neznalé upozornit, že některé zbraně mohou mít velmi zajímavou hodnotu. Zejména německé válečné pistole a samopaly mohou představovat nezanedbatelnou částku do rodinného rozpočtu. A může se jednat až o pětimístné částky!

Pokud tedy půjdete zbraň přihlásit během účinnosti amnestie, máte právo na to, aby zbraň zůstala nadále vaším majetkem. Tohoto práva se nevzdávejte, dokud si neověříte její hodnotu. Je jasné, že například sovětský samopal Špagin, který stojí legálně cca 5.500 Kč, vás nevytrhne a skoro se ani nevyplatí jej nabízet k prodeji, ale třeba takový MP 40 (nesprávně nazývaný Schmeisser) má cenu mnohonásobnou.

MP 40

MP 40 „Schmeisser“, Zdroj: Wikipedia

Be Sociable, Share!
Označeno v Události Označeno s: ,
0 comments on “Novelizovaný zákon o zbraních a amnestie
2 Pings/Trackbacks pro "Novelizovaný zákon o zbraních a amnestie"
  1. […] Více o zbraňové amnestii se můžete dočíst v našem článku Novelizovaný zákon o zbraních a amnestie. […]

  2. […] Posted by admin on 01 Úno 2009 at 08:22 dopoledne | Tagged as: Ostatní Díky novelizovanému zákonu o zbraních mají majitelé nelegálně držených střelných zbraní možnost je od 1.1.2009 až do konce července beztrestně odevzdat policii. Nemusí přitom zdůvodňovat, jak je získali. Mohou naopak zažádat o jejich dodatečné zaevidování. Policisté tak chtějí počet nezákonně držených zbraní snížit. Více si přečtěte zde a zde. […]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*