Veřejné výzkumy jako nástroj bulváru?

V poslední době se přihodilo několik smutných událostí, ve kterých figurovaly zbraně v rukou lidí, ke kterým se nikdy neměly dostat. Zůstalo po nich několik mrtvých a policii přibyla práce. Jako každé tragédie, se i těchto událostí radostně chopila média, aby o nich podala zprávu. Bohužel je poměrně žalostným obrázkem české žurnalistiky, jaký přístup byl v některých případech zvolen. Ať už jde o podání faktů nebo interpretaci na zakázku provedených souvisejících průzkumů veřejného mínění.

Zásadní problém, který v přístupu některých českých žurnalistů vidím, je určité uzpůsobování faktů tak, aby sloužily poněkud jiným účelům, než je informování o události. To je zvláště špatné pokud se jedná o zpravodajská média, která by se měla snažit být pokud možno objektivní, zvláště pokud se sama nazývají „nejdůvěryhodnější“.

Když pak takovéto nejmenované české médium přinese informaci o zastřelení nevinných osob a jaksi „zapomene“ zmínit, že se střelec oháněl nelegálně drženou zbraní, pak můžeme pochybovat o profesionalitě redaktora. Pokud ovšem zároveň spojí takovouto událost s otázkou držení a vydávání legálních zbraní, už se podle mne nejedná o neprofesionalitu, ale naopak o profesionální manipulaci s fakty.

Dalším problém je využívání průzkumů veřejného mínění. Je jistě dobré a zajímavé takovéto průzkumy dělat, ale pokud přihlédneme k výše uvedenému, již se nedivíme, když je interpretace výsledků poněkud zarážející a naprosto bez kontextu a informací o samotném průzkumu. U takových průzkumů totiž záleží na mnoha faktorech – jmenujme například formulaci otázek, jejich sled, či počet a demografické rozložení respondentů.

Naštěstí ne všude k podobným tragédiím přistupují takto a ve valné většině v médiích najdeme profesionálně sepsané články a informace. Bohužel pokud vyjde neprofesionální článek na jednom z nejčtenějších internetových médií, může mít i tak poměrně značný negativní dopad, což je škoda.

Související články jinde, které v této souvislosti doporučuji ke shlédnutí

Zkusme si vlastní průzkum

A na závěr bych měl jednu prosbu – zkuste si najít chvilku času a vyplnit tento dotazník na téma Zbraně a my. Všechny osobní údaje do něj zadávané jsou pouze pro procesní kontrolu vyplnění a po ukončení průzkumu (27. března) budou z databáze vymazány a dotazník bude plně anonymizován, takže nějakého zneužití zadaných údajů se rozhodně bát nemusíte. Výsledky průzkumu zájemcům, kteří vyplní do příslušného pole e-mail, zašleme a zároveň je zveřejníme zde na Magazínu Střelectví.cz

Be Sociable, Share!
Označeno v Editorial Označeno s: , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*