Shromáždění myslivců České republiky

Svolavatel shromáždění je Unie mysliveckých organizací ČR, jejímiž členy jsou Řád sv. Huberta, Asociace profesionálních myslivců ČR, Mezinárodní sdružení myslivců příhraničí a Safari club international-Bohemia.

Kdy a kde

Shromáždění se bude konat tuto sobotu 14. 3. 2009 od 10 hodin v sále Jupiter clubu s.r.o. na náměstí ve Velkém Meziříčí. Podle ohlasů je očekávána účast stovek myslivců z celé ČR a dalších zájemců.

Zaměření

Organizátoři „Shromáždění“ jeho svoláním reagují na neobjektivní a neodborné útoky na myslivost a činnost myslivců v honitbách. Poslední kapkou, jíž přetekl pohár trpělivosti myslivců, byl otevřený dopis ministrovi zemědělství od některých zemědělských, vlastnických a ochranářských organizací z konce října minulého roku. Tento dopis prostřednictvím zkreslených, neodborných až demagogických argumentů nastoluje neodůvodněné požadavky, které vychází z laického přístupu k dané problematice a jsou ovlivněny neznalostí fungování systému myslivosti i mysliveckých právních předpisů.

Mimo jiné jde např. o výrazné snížení minimální výměry honitby, což by znamenalo ohrožení či úplnou likvidaci většiny druhů zvěře v přírodě ČR.

„Shromáždění“ chce upozornit na význam myslivosti a obrovské množství práce, kterou (i přes některé nedostatky) realizují myslivci v naší přírodě. Myslivci odmítají snahy zasahovat jakkoliv do myslivecké legislativy v současné době, kdy (díky dlouhodobé pasivitě MZe) neexistuje kvalitní, odborná a systematická koncepce myslivosti v ČR.

Na „Shromáždění“ bude dána možnost, jak autorům otevřeného dopisu vysvětlit své postoje, tak účastníkům shromáždění vyjádřit se ke kritikám myslivosti a vážné situaci, v níž se odvětví myslivosti v ČR nachází.

Výstupy jednání:

Organizátoři „Shromáždění“ shrnou stanoviska účastníků, požadavky a doporučení z jednání do „Deklarace o myslivosti“, která bude základem „Otevřeného dopisu myslivců“, jenž bude zaslán ministru zemědělství a poslancům ZV PS Parlamentu ČR.

Schváleny budou i zásady uspořádání celostátní „Myslivecké petiční akce“ na podporu „Deklarace myslivosti“, aby ji mohli v roce 2009 podpořit všichni aktivní myslivci a také příznivci myslivosti.

Po skončení jednání proběhne tisková konference, na které pořadatelé zodpoví všechny dotazy.

Be Sociable, Share!
Označeno v Události Označeno s: , ,
0 comments on “Shromáždění myslivců České republiky
1 Pings/Trackbacks pro "Shromáždění myslivců České republiky"
  1. […] 14.3.2009 proběhlo ve Velkém Meziříčí  “Shromáždění myslivců ČR” ,výsledkem jednání je petice, na kterou jsem narazil u puškaře […]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*