982 slov života

Dobová fotografieJen 982 slov mají zápisky p. Rudolfa Koženého, vojáka zmizelého ve víru Světové války (tak se jí říkalo až do roku 1939, poté k jejímu označení přibyl přívlastek „První“). Deníček byl vepsán na stránky kalendáříku pro vojáky z roku 1916. Necelých tisíc slov na deset měsíců života.

Byla to válka, po které už svět nikdy nebyl jako dříve, ale o tom psát nechci, vlastně mi psát cokoliv teď připadá zbytečné. Kolik padlo vojáků, kolik civilistů zemřelo hladem, o kolika námořnících nikdy moře nevydalo svědectví, to vše si můžeme najít ve statistikách. Wikipedií a jinými encyklopediemi počínaje, přes specializované servery, až po literaturu a film – jen máloco z toho ovšem ukáže, jaký byl doopravdy život vojáka.

Nuda, dřina a špína, přerušované občas chvílemi děsu. Nikdo se už nedoví, jak a kde p. Kožený nalezl svůj konec. A my, co se zajímáme o historii a techniku, sice víme, jaká byla výzbroj a výstroj armád, jaké byly pušky Manlincher ve srovnání s ruskými Mosiny, jak vypadaly dobové uniformy, ale málokdy narazíme na něco tak prostého a osobního, jako je malý kalendářík.

Nemyslím si, že je zde uveřejněný dokument něco mimořádně významného, historicky určitě ne. Přesto to však je popis závěru jednoho lidského života.

Paní Madla Strouhalová nalezla zápisky svého prastrýce poté, co ležely 80 let na půdě. Nikdo z rodiny už ani neví, jakým způsobem se po jeho smrti dostaly k rodině. Poskytla mi dokument, včetně svého přepisu ke zveřejnění. Nevím, zda bude k něčemu seriózním historikům, ale na tom ani nezáleží. Kdo má zájem, může číst …

Naskenovaný vojenský kalendář s deníkovými zápisky

Přepis zápisků s vojenského kalendáře

Válečný deník, který si psal v r.1916 můj prastrýc Rudolf KOŽENÝ z Mokošína, Inf. 98Reg. 7 (?) komp. Josefov (?) 206

1916

Leden
12. jsem přišel k marš komp. 2. od 5. (?)

Únor
11. jsme byli již marchsberajt.
25. jsme odjeli z Kápošváru a jeli jsme do Etapr raumu do Vorčina za Vladimír Valinsky

Březen
1. jsme se ve Vorčinu nakvartýrovali
Dne 22. jsme odmašírovali z Vorčinu u Vladimír Valinsky na cestách dále
23. do 27. jsme mašírovali na Luck tam jsme čekali až do 30. na regimit kdež jsme k němu byli přiděleni

Duben
3.dubna jsme vyjeli z Lucko Lublin jeli jsme přes Krakov v Haliči, Přerov na Moravě, Videsi v Rakousích dolních. Linec Rak. Horní Tykoly, Ynspruk a slezli jsme v jižních tyrolech v Branzole dne 7.4. v noci.
8. jsme přimašírovali do sv. Michael přes Boben (?)
11. jsme na vrch sv.Michaela dělali marš celý den výška 1730m. Šli jsme na vrch ten 4 hodiny, stoupali jsme do prudkých vrchů, dole bylo všechno v nejlepším rozkvětu a na vrcholu mnoho sněhu.
15. jsme byli na vrchu Penegon(?) vysoký 1774 z něhož jsme viděli nejvyšší vrch ve vzdálenosti od nás 10.km vysoký 1992m.
21. jsme byli v Meránu.

Květen
Dnes 3. jsme lezli na vrch Penegal 1743m. Od 8. do 14. jsme měli samé (?) po kopcích.
14.,15. jsme měli (?)
Dne 15. jsme mašírovali dále
16.5. Tramín
17. Margrait
Dne 24. jsme odešli do Lávis. Zde jsme byli až do 30. jsme šli do Margrait zde jsme byli až do 4.června.

Červen
4. jsme přišli do Gasperi(?). Zde jsou velké pevnosti 5 verku při hranicích (?) Incerna. Zde jsme byli u něho.
7. jsme odmašírovali k městu Assiago na cestě před městem jsme lagrovali v lese od 9. až do 11. pro svatodušní svátky v sobotu se celý den sněžilo a pršelo a v neděli na boží hod celou noc. V sobotu jsme se byli dívat na italský Testung který byl celý obrácený vzhůru nohama.
12. jsme šli zase ku předu blíže k frontě.
Od 13. jsme byli jak division rezerve spali jsme v lese pod celtami za Assiagem u Arziera až do (?) a to jsme byli v divisions rezerve zde na nás stále bila artilerie a aeroplány házely pumy.
Dne 15. se přestěhovali na skálu a tam jsme leželi v dešti vody a lomození děl mezi kamením jako skalní zvěř.
24. jsme šli
25. jsme počli stavět nové štelunky až do 30. při silném qver fajeru a kanonádě poblíž Assiaga. Střet těžké artilerie u Assiaga.30.

Červenec
Stále jsme byli v reservu až do 3.7.
3.7. jsme šli zase zpět do města Lucernu tam jsme přišli 5. a 8. jsme šli zase za frontu do Kchorporeservy.
8. do 9. jsme mašírovali na náš mladý pouť zase zpět do městečka Longy.
8. jsem obdržel podobenku od Marty.
10. jsme šli do štelunku přes Sant Pětro směrem k Arsieru a zůstali jsme v komp reservu pod skálou ležeti přitom jsme museli stále pracovati stavěli z prken boudy abychom měli v čem líhat a ve skále trhat dynamitem díry aby jsme se měli kam skovati před střelami od artilerie. V neděli dne
23. jsme byli celých 24 hodin na Fledvaše na 200 kroků od Talianu.
Dne 30. jsme byli na feldvaše 24 hodin. Stále byli deně jenom artileri přestřelky a noční srážky patrol ostatní vše při starém klidu.

Srpen
7. jsme byli na feldvaši 24 hodin stále na starém.
4.(?) jsem dostal nazpět lístek zaslaný 23.8. 12. 28.8. přišli mi nazpět se sdělením že se nachází v zajetí v Rusku.
12. jsem byl ve mlýnu na patrole.
14. jsme byli na feldvaši
16. jsme se učili zacházeti s maskami proti plynu.
17. jsem byl na feldvaše 3.pod skálou se 4 muži
19. jsme byli na feldvaši
21. jsem byl na patrole na talianech a museli jsme zůstati na 22. na feldvaši 3. po celých 24 hodin bez mantlů a bez chleba.
23. jsme se byli koupat – okraden
24. jsem byl na feldvaše
25. jsme byli na slunečních lázních
Dne 28. jsme byli 24 hod ve mlýně na feldvaše z večera jsme měli ticho do 2 hodiny po lůnoci potom počala taková kanonáda po 2 hodiny že jsme nebyli ani minutku jisti životem měli jsme dosti velké ztráty. 1. leitnant zabitý a 5 těžce raněných ostatní jsme byli skoro všecky aspoň trochu od kamení potlučeny. Já jsem dostal kamenem do týlu že mohl míti alespoň tři kyla. Házel na nás malý těžký granáty, miny a srapnele přímo do štelunku na feldvašky.
30. jsem byl na feldvaše 1. za velkého italského qverfajru v 5 hod ráno

Září
1. jsme byli na hoře na staré feldvaše zde nám bylo ještě dosti dobře a do mlýna byla po celý den těžká artilerie večer jen slabé přestřelky.
2. jsme se koupali u sv.Pětro.
4. jsme byli na feldvaše ve mlýně
5. jsme dostali nového leutnanta Farsola
6. jsme byli ve štelunku na místě 12. komp. Ta se byla koupat.
8. jsme byli na feldvaše na hoře
9. a 10. jsem provozoval svoje řemeslo dělal jsem pro oficíři baráky při čemž bylo jídla a pití dosti
právě v sobotu a v neděli na mokoské posvícení na něhož jsem si mnohokrát vzpomněl.
13. jsme byli ve mlýně
14. jsem stavěl novou boudu pro nás
16. jsme byli na feldvaše nahoře
17.,18.,19 jsme dodělávali boudy pro ofoc.
20.,21.,22. jsme dělali boudu pro nás.
23. jsme byli na feldvaše na hoře o Tupeském posvícení v neděli.
26. malý podnik na Taliána
27. jsme byli ve mlýně na feldvaše
29. jsme byli (?) 51. regimentem o půl noci jsme odmašírovali zpět dělali jsme veliké marše.
30. jsem byl v galdonaco (?) odtud jsme odjeli vlakem do petrínu (?).

Říjen
1. jsme sedali do vlaku jeli jsme jako kvartýrmachři napřed v 11 hod dop. Petríni, Eorogno, Trient

a zde zápisy končí, pouze v kalendářové části zápisníku je poznamenáno

20. jsem Befedrován

Be Sociable, Share!
Označeno v Historie Označeno s: ,
0 comments on “982 slov života
1 Pings/Trackbacks pro "982 slov života"
  1. […] jí v dlouhé verzi prastrýček paní Strouhalové, který byl autorem zde uveřejněného deníčku, jeho bratr, který se na rozdíl od něj vrátil, známe ji z Dobrého vojáka Švejka i z filmů […]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*