Pistolníci na Moravě

Zavřu mapu, položím ji vedle krabice s náboji a zásobníky, zařadím rychlost a rozjedu se. Pomalu se blížím k Hovoranům a přemýšlím, kdo tam už je přede mnou. Ne, nejedeme tuto malebnou obec vyplenit, po vzoru onoho dobračiska Calvery ze Sedmi statečných, sjíždíme se uspořádat Mistrovství České republiky v Lidové obranné střelbě.

Lidová obranná střelba:

Lidová obranná střelba, neboli LOS, je sportovní disciplína, vycházející z použití palné zbraně k :“…ochraně života, zdraví a majetku…“ jak je definován v zákonu o zbraních a střelivu a ostatních právních předpisech, jako je třeba Trestní zákoník, zejména jeho paragrafy o Nutné obraně a Krajní nouzi. Neznalému by mohla připomínat závody, kterým se říká IPSC či praktická střelba, ale to je jen vnější podobnost. Oproti IPSC je méně náročná na cenu zbraní i množství nábojů a používá i jiné postupy. Liší se jak ohledně taktiky, (například vyžadováním krytí a takticky vhodného postupu řešení situací), tak i divizemi, které určují rozčlenění závodníků podle použitých zbraní. V zásadě je LOS nastavena tak, aby se jí mohl zúčastnit kterýkoliv držitel ZP sk. „B“ a „E“ s téměř jakoukoliv krátkou zbraní, běžně použitelnou a používanou pro sebeobranu.

Hovorany a Hovoranská střelnice:

SSK Hovorany http://www.sskhovorany.cz provozuje v katastru stejnojmenné obce střelnici, jenž umožňuje pořádání i velkých akcí v různých disciplínách akční střelby. Místní SSK žije bohatým sportovně střeleckým životem, jak lze zjistit i z jejich webových stránek.(Když už tam zabrousíte,můžete se kouknout i na stránky obce Hovorany, http://www.obec-hovorany.cz/ je to velmi hezké místo, které by určitě stálo za návštěvu,vzhledem k vinařské oblasti, v které se nachází,í klidně i nestřeleckou). Dle pravidel je zde připraveno šest stanovišť neboli stage s různými střeleckými úlohami pro soutěžící. Sotva vystoupím potkávám první dva známé, ing.Tomáše Trávníčka, ředitele soutěží LOS a Josefa Vaculíka ze střelnice Guncenter, který zde pomáhá s přípravou, vyfasuji kladivo a dříve než se stačím rozkoukat jsem zapojen do práce. Posléze využívám nutnosti sehnat vrtačku a vyrazím k budově střelnice, kde potkávám ing. Zdenka Maláníka a Aleše Luflera ze střelnice Trigger http://www.triggerbrno.cz/ , pro tento ročník hlavního organizátora a garanta mistrovství. Prohlédnu si rychle budovy a vracím se do práce, během pátku musíme nejen vše postavit, ale odstřílet si i jako rozhodčí a pořadatelé závod předem, abychom se druhý den věnovali jen svým povinnostem během soutěže. Nejsem bohužel zrovna závodníkem extratřídy, startuji na „divokou kartu“ pro pořadatele a hosty zvané „za zásluhy“ takže už to, že soutěž absolvuji v sice delším čase, ale bez vážných taktických chyb mi stačí. Po odstřílení prematche ještě zakrýváme kulisy a terče na ochranu před rosou. Ostatní odjíždějí, já a Tomáš přespíme na místě v budově střelnice.

Sobotní mistrovství:

Ráno 3.10. 2009 už jedeme „na ostro“, protože budu mít během soutěže jiné povinnosti než dělat rozhodčího, jsem zatím přidělen na příjezdovou cestu, abych ukazoval přijíždějícím kam zaparkovat. To mi umožňuje přivítat se s ostatními, jenž znám ze soutěží. Kromě Stanislava Gibsona, výkonného ředitele občanského sdružení LEX, potkávám i publicistu Pavla Klozíka, novináře věnujícího se střelbě, myslivosti a podobným aktivitám. Mezitím probíhá prezentace zúčastněných. Dozvídám se že bohužel nedorazí Michal Radkovič a Miloslav Jančík, osvědčení borci divize Revolver. Po prezentaci se závodníci, pořadatelé i hosté shromáždí před budovou. Akce je zahájena státní hymnou, po které přívítal všechny zúčastněné starosta Hovoran ing. Josef Grmolec. Po řeči S. Gibsona a ing. Maláníka věnované zejména organizačním otázkám a otázkám bezpečnosti se jde na věc a padnou první výstřely .
Procházím kolem stanovišť a sleduji střelecký koncert jehož kvalit asi nikdy nedosáhnu, pak mi p.Maláník přivádí návštěvu. Přijelo se podívat několik lidí kteří LOS ještě neviděli a já jim dělám průvodce. Postupujeme jednotlivými stanovišti a já vysvětluji legendy:

Skutečností inspirované situace:

Pět ze šesti zde prezentovaných střeleckých úloh byly inspirovány případy nutné obrany které se odehrály na území České republiky. Obrana byla vesměs uznána za oprávněnou,ve dvou případech dokonce již během vyšetřování, které bylo zastaveno. Situace jsou:

Stage 1)Hypermarket. Na signál vybíhá závodník s obuškem v ruce pomoci ženě, která byla v hypermarketu napadena, po přiblížení se k útočníkům ale vidí v jejich rukou i palné zbraně. V určeném prostoru odhazuje obušek a tasí. Řeší první cíl obklopený neterči (za jejich případný zásah je časová penalizace) a bezpečným způsobem, (tím se myslí pohyb se zbraní namířenou stále do střeliště a s prstem mimo spoušť) běží do krytu. Z krytu řeší zbývající terče.

Stage 2)Procházka Závodník začíná na startovní čáře, stav zbraně jak kdo nosí. U sebe na zemi má dítě (představované plyšovým medvídkem). Po startovním signálu bere „dítě“ do náručí slabé ruky, teprve PAK tasí zbraň a řeší nejbližšího násilníka. Přebíhá i s dítětem do krytu, DÍTĚ STÁLE V NÁRUČÍ. Následně pak z pravé a levé strany krytu řeší zbylé útočníky (střelba jednoruč, silnou rukou).

Stage 3) Piráti Jediná „nečeská“ situace, inspirovaná případem přepadení soukromé jachty. Výletní jachta je přepadena piráty, kteří se maskovali původně jako rybáři a prodavači suvenýrů. Závodník je v situaci neozbrojeného turisty, který musí doběhnout k zraněnému kapitánovi, ten sice otevřel trezor se zbraněmi, ale byl zasažen dříve, než je stačil použít. Závodník uchopí na podložku „ upadlou“ zbraň a zásobníky a řeší z krytů terče, přičemž je opět omezován neterči, které zasáhnout nesmí.

Stage 4) Přepadení Ač to tak laikovi připadat nemusí, velmi náročná stage. Zobrazuje situaci, kdy je obránce zraněn a musí se bránit pokusům útočníků o svoji likvidaci a současně ochránit další osobu. Závodník leží na startovní čáře, na zádech, bokem slabé ruky směrem k terčům. Zbraň je (z bezpečnostních důvodů) položena na podložce vedle závodníka u jeho slabé ruky ve stavu jak kdo nosí. Po startovním signálu uchopí závodník zbraň a VLEŽE slabou rukou řeší terče. Situace je o to těžší, že jeden z terčů představuje na obránce poštvaného psa, takže zóny kam je třeba tento terč zasáhnout jsou menší než je obvyklé. Také nutnost použití slabé ruky, jejíž rameno se dotýká podložky ztěžuje střelbu. Pochopitelně ani zde nechybí neterč.

Stage 5) Benzínová pumpa Přijíždíte k benzínce během přepadení, odjíždějící gangsteři kropí za svého ústupu okolí palbou a již zranili několik lidí. Závodník je na startovní čáře. Na signál timeru běží za kryt a střílí z nízké pozice. Karoserie vozidla je průstřelná na dveřích. Terč mimo vozidlo nemůže být zasažen průstřelem celé karoserie, ale jenom nad siluetou automobilu. Závodník tedy začal tím že zlikvidoval padací terče představující kola automobilu, pak přes „dveře“ kulisy zasáhl terče představující řidiče a spolujezdce a nakonec za motorem se ukrývajícího „padoucha“.

Stage 6) Na samotě u lesa Vezete spolu s manželkou její známou kamarádku k ní domů. Bydlí na samotě a dům její rodiny byl již několikrát vykraden a to i za bílého dne. Protože se kolem domu neděje nic neobvyklého, čekáte venku, kamarádku dovnitř doprovází jen vaše žena. Po chvíli uslyšíte křik a volání o pomoc. Obezřetně otevřete vstupní dveře a uvidíte dva ozbrojené pachatele, kteří bezprostředně ohrožují na zdraví a životě vaši ženu. Neváháte a oba pachatele neutralizujete střelbou. Křik neustává, vstupujete dále do domu, nakouknete za roh a v chodbě domu spatříte další dva ozbrojené pachatele, kteří stejným způsobem ohrožují kamarádku vaší ženy (majitelku domu). I tyto pachatele neutralizujete střelbou zpoza krytu. Závodník začíná na startovní čáře, zbraň ve stavu jak kdo nosí. Po startovním signálu závodník přibíhá ke dveřím, kryje se za zárubní (svislé krytí) a řeší terče tak jak se mu odkrývají. Přebíhá za další překážku, využívá svislé krytí a opět řeší terče v pořadí tak jak se mu odkrývají. Stage velmi rychlá a jednoduchá a přesto jsem zrovna na ní vyhořel nejvíce….

Vysvětlení pro neznalé: Jako terče se použily buď plechové „poppery“ signalizující zasažení svým pádem, nebo papírové terče, na nichž jsou zobrazeny zóny A, C, D, tyto musí být zasaženy dvakrát, při zásahu jiné zóny než „A“, nebo dokonce nezasažení terče či poperu se započítává penalizace. Další možné penalizace tvoří „procedury“ neboli chyby v řešení situace a nedodržení postupu, které jsou také patřičně „ohodnoceny“. To spolu s časem na timeru rozhodčího tvoří celkový výsledek soutěžícího. Silnou rukou se myslí dominantní ruka dle toho, jestli je soutěžící pravák nebo levák. Zaujmutí krytu je dáno jak pravidly LOS obecně, tak i popřípadě na situaci vyznačenými přešlapovými čarami. Chybný kryt je penalizován. Jeli v legendě napsáno stav zbraně jak kdo nosí, znamená to, že případné nabití, natažení či zajištění zbraně je, pochopitelně tak aby bylo v souladu s pravidly, ponecháno na úvaze a zvyklostech závodníka, není-li napsáno jak kdo nosí, je počáteční stav zbraně explicitně určen.

Vyhlášení vítězů:

Je dostříleno, pořadatelé ještě vyzývají případné opozdilce aby se dostavili na své stage, odevzdají se poslední scoresheety a dáváme se do úklidu. Také je čas poklábosit s přáteli a podobně. Pak dojde k vyhlášení vítězů. Spolu s vítězi MR v daných divizích se vyhlašují i výherci Českého poháru LOS za rok 2009.Výsledkové listiny najdete zde http://www.gunlex.cz/wp-content/uploads/2009/10/mcr2009-vysledky1.pdf. Najednou zaslechnu své jméno. Spolu s dalšími “borci“ jenž skončili na chvostu startovního pole, dostáváme po tubě Fastum Gelu ze sponzorských darů, abychom se příště hýbali rychleji a nějaký dobrák z davu trousí cosi o slepeckých holích :-) Současně dostávají ceny od fy MPI ti z umístivších se závodníků, kteří používající zbraně Glock. Pak následuje tombola, kde se mezi přítomné rozlosují zbývající sponzorské dary.

A na závěr:

MČR LOS 2009 se zúčastnilo celkem 65 startujících ve čtyřech divizích. Jeden závodník byl diskvalifikován. Během akce bylo vystřeleno několik tisíc ran bez jakéhokoliv úrazu nebo jen ohrožení bezpečnosti startujících, pořadatelů či diváků. I když se vzhledem k různým okolnostem nemohlo zúčastnit několik ynikajících střelců,kteří se kvalifikovali,byl závod nesmírně kvalitní. Po celé české republice střílí soutěže LOS již stovky závodníků. Skutečný přínos těchto soutěží pro úroveň té části střelecké veřejnosti,která se soutěží zúčastňuje, jak ohledně bezpečného zacházení se zbraněmi, či schopnost člověka účinně se bránit a současně kvalita sportovního zážitku, který soutěže poskytují se asi přesně stanovit nedá, ale je nemalá . Odjíždím s hlavou plnou myšlenek na následující sezónu….

Poděkování:

Zcela určitě má největší osobní zásluhy na skvělém průběhu letošního mistrovství Ing. Zdeněk Maláník a všichni ostatní pořadatelé, kteří se během celého ročníku, doslova od Žalan po Zlín a od Vansdorfu po Tábor, podíleli na letošním seriálu soutěží. A v neposlední řadě nesmíme zapomenou na Hovoranský SSK a firmy jenž přispěly sponzorskými dary. Byly to firmy: Berlin Chemie Menarini, Česká zbrojovka Uherský Brod, Eschenbach Optik Praha, Guncenter, Kitl, Lovec HQH Systém, MPI a Trigger Servis. Děkujeme všem.

Be Sociable, Share!
Označeno v Nezařazené, Reportáže Označeno s: , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*